European Learning Centre
Španělsko
About Me

European Learning Center je společnost zaměřená na vzdělávání. Naše společnost má více než 25 let zkušeností v tomto odvětví a pokrývá potřeby na národní úrovni i na úrovni EU. V průběhu let jsme pracovali především s dětmi, mládeží a dospělými. Mezi další specifické cílové skupiny patří menšiny, jako jsou ženy, migranti a NEETS v našich místních a regionálních komunitách. Naším cílem je pomoci jim stát se aktivními členy společnosti a zvýšit jejich možnosti a přístup k novým sociálním a digitálním dovednostem.