ProEduca z.s
Česká republika
About Me

ProEduca z.s. je soukromé sdružení profesionálních učitelů, které se specializuje na inovace ve vzdělávání a na poskytování podpůrných služeb (zejména školení pro pedagogické pracovníky a mládež) školám a neziskovým organizacím ve vzdělávání. ProEduca během posledních 12 let pracovala na více než 25 různých projektech zaměřených na zlepšení vzdělávacího systému. Tyto projekty byly zaměřeny na rozvoj a šíření inovativních výukových přístupů, úpravu učebních osnov a tvorbu nových vzdělávacích programů pro specifické cílové skupiny (starší žáci, nezaměstnaní, učitelé a školitelé odborného vzdělávání a přípravy, zaměstnavatelé, mladí lidé atd.) Hlavní témata, kterými se ProEduca v posledních letech zabývala, se týkají:
● digitalizace poskytování vzdělávání
● profesní rozvoj učitelů a školitelů, zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
● navrhování vzdělávacích aktivit a vzdělávacích materiálů pro učitele, zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
● rozvoj školení v oblasti ICT pro všechny úrovně vzdělávání
● životní prostředí a změna klimatu
● udržitelná spotřeba a výroba, zejména oběhové hospodářství
● školení a vzdělávání společnosti EU, podnikatelů a zejména učitelů odborného vzdělávání a přípravy v tématech souvisejících se stárnutím populace.