Πλατφόρμα

Πηγές

Explore Featured Courses

Choose from top categories

Asian

15 Courses

Holiday

13 Courses

italian

24 Courses

Σχετικά με το Έργο R-ValuE:

Το έργο εστιάζει στις θεμελιώδεις ιδέες της άρνησης των περιττών, της μείωσης της κατανάλωσης, της επαναχρησιμοποίησης υλικών και της ανακύκλωσης απορριμμάτων για την αναστροφή των καταστροφικών επιπτώσεων των ρύπων στο περιβάλλον. Στόχος είναι να γίνουν οι μαθητές ενεργοί συμμετέχοντες στην περιβαλλοντική τους εκπαίδευση και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

0 +
Online Courses
0 k+
Active Students
0 k+
Certified Courses

What our proud Students Saying

Download E-Book

FREE World-Famous Spanish
Tapas Ebook