O projekcie

R-Value(Promoting R-Valuation of second hand usE)

to projekt Erasmus + KA2, który trwa od 01.12.2022 do 30.11.2024 (24 miesiące)

Podsumowanie projektu: Młodsze pokolenia to przyszłość! Świadomość zrównoważonego rozwoju środowiska zaczyna się w młodym wiek. Podczas gdy niszczenie środowiska jest spodowane długoletnią działalnością człowieka, ostatnia pandemia koronawirusa jasno pokazała, jak dobrze radzi sobie nasze środowisko, gdy niszcząca działalność człowieka jest ograniczona. W miarę jak kraje próbują się ponownie otworzyć , projekt R-ValuE wykorzystuje tę okazję, aby zająć sie globalnymi problemami,takimi jak zmiany klimatyczne i model gospodarki cyrkularnej ( Reduce, Reuse, Recycle i Refuse) koncentrując sie na aspekcie edukacyjnym. R-ValuE to innowacyjny projekt wykorzystujący praktyczne podejście uczniów do promowania zrównoważonego rozwoju w programach nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Kraje, które są zaangażowane w projekt to: Hiszpania, Włochy, Polska , Czechy, Turcja i Cypr.

Cele

 • Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju środowiska do programów szkolnych i uczynienie z niego filaru edukacji mającego bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko,

 • Stworzenie wielonarodowej społeczności ludzi, która będzie odgrywała aktywną rolę w promowaniu zmian środowiskowych.

 • Wypełnienie luki między nabytą wiedzą a działaniami behawioralnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w młodszej populacji,

 • Zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju środowiska wśród uczniów, począwszy od wczesnych etapów edukacji,

 • Wykorzystanie rzeczywistych doświadczeń i działań uczniów w celu zademonstrowania roli uczenia się przez doświadczenie,

 • Zachęcenie uczniów i nauczycieli w 6 różnych krajach do podejmowania aktywnych działań poza klasą,

 • Zainicjowanie zmian społecznych, które wymuszą politykę przeciwdziałania zmianom klimatycznym,

 • Promowanie praktycznej wiedzy na temat ochrony środowiska i profilaktyki poprzez zachęcanie uczniów do tworzenia własnych zielonych gier edukacyjnych, inicjowania szkolnych ogrodów, uprawy własnej żywności, produkcji kompostu, recyklingu w szkole i w domu, odbudowy lokalnych zniszczonych obszarów, tworzenie nowych innowacyjnych pomysłów przez uczniów z 6 szkół UE, a także dzielenie się nimi z innymi oraz tworzenie aktywnej przestrzeni edukacyjnej dla uczestników.

Pakiety zadań

 • WP1 - Zarządzanie projektem

 • WP2 - Czym jest ekologia? Badanie i eBook metodologiczny

 • WP3 - Integracja zrównoważonych praktyk w szkole

 • WP4 - "Praktykuj zielone": Pakiet narzędzi i pilotaż

 • WP5 - Rozpowszechnianie i zrównoważony rozwój: Platforma GOER

Grupa docelowa

Bezpośrednie grupy docelowe:
 • Uczniowie i nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie jako wolontariusze.
 • Uczestnicy, którzy zostaną wybrani do wzięcia udziału w działaniach pilotażowych.
Pośrednie grupy docelowe:
 • Uczniowie i nauczyciele ze szkół, którzy nie będą bezpośrednio uczestniczyć w projekcie, ale mogą mieć wpływ na wyniki projektu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju środowiska w szkolnych programach nauczania.
 • Szeroka społeczność, która skorzysta ze zmian środowiskowych wygenerowanych przez uczestników, którzy są poszukiwani jako promotorzy i animatorzy zmian.
 • Osoby, do których dotrzemy poprzez promocję wydarzeń pomnażających za pomocą środków cyfrowych, takich jak mailingi, media społecznościowe i strona internetowa projektu.
 • Członkowie rodzin.
 • Twórcy polityki w dziedzinie edukacji i zrównoważonego rozwoju.
 • Władze publiczne posiadające kompetencje w dziedzinie edukacji.
 • Instytucje szkolnictwa wyższego.
 • Obecni i przyszli studenci i nauczyciele w całej UE.

Strony zainteresowane:
 • Szkoły, ośrodki opieki dziennej, ośrodki przedszkolne, grupy młodzieżowe (sportowe, rekreacyjne, kulturalne).
 • Organizacje pozarządowe.
 • Organizacje szkoleniowe i edukacyjne.
 • Organizacje charytatywne i grupy wolontariuszy
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe.
 • Instytucje i władze publiczne.
 • Ministerstwa i organy krajowe.
 • Decydenci (lokalni, regionalni, krajowi)