CSI - CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD
Cypr
About Me

Center for Social Innovation (CSI) to organizacja badawczo-rozwojowa, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych, które mogą przynieść pozytywne zmiany podmiotom lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Podmioty te obejmują między innymi rządy, lokalne agencje administracyjne, agencje non-profit, podmioty komercyjne i instytucje edukacyjne. Zespół CSI składa się z otwartych, w pełni wyposażonych badaczy, przedsiębiorców, kierowników projektów, trenerów i specjalistów ds. technologii informatycznych. CSI obejmuje zdolności i możliwości identyfikacji potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu. Zespół CSI specjalizuje się w edukacji tradycyjnej i e-learningu, przedsiębiorczości, start-upach, innowacjach, kreatywności, negocjacjach, doradztwie w zakresie własności intelektualnej, odpowiedzialności społecznej, doradztwie biznesowym, analizie danych, technologiach informacyjnych, zarządzaniu projektami, usługach oceny projektów, walidacji produktów, szkoleniach i grach komputerowych. CSI wykorzystuje know-how i umiejętności z szerokiej globalnej sieci, która obejmuje instytucje akademickie, firmy IT, służby publiczne, organizacje międzynarodowe, start-upy i służby publiczne.