Platform

Kaynaklar

Explore Featured Courses

Choose from top categories

Asian

15 Courses

Holiday

13 Courses

italian

24 Courses

Proje Hakkında R-ValuE:

Projekt se zaměřuje na základní myšlenky odmítání zbytečností, snižování spotřeby, opětovného využívání materiálů a recyklace odpadů, které mají zvrátit ničivé účinky znečišťujících látek na životní prostředí. Cílem je, aby se studenti aktivně podíleli na environmentální výchově a pomohli jim osvojit si udržitelnější životní styl.

0 +
Online Courses
0 k+
Active Students
0 k+
Certified Courses

What our proud Students Saying

Download E-Book

FREE World-Famous Spanish
Tapas Ebook