Archivio della Memoria
İtalya
About Me

Archivio della Memoria (AdM) 2002 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Son 20 yılda AdM, belgeleri gün ışığına çıkarmak ve yerel kültür, gelenek ve bilgiyi değerlendirmek için sosyal ve kültürel alanda tarihsel, antropolojik, sosyolojik ve çevresel araştırma faaliyetleri geliştirmiştir. AdM, İtalya’da ve yurtdışında kentsel alanlarda ve küçük kasabalarda çalışmakta, özellikle marjinalleşme ve sosyal dezavantaj ile karakterize edilen yerel topluluklarla aktif olarak işbirliği yapmakta, yetişkin ve okul eğitiminde, nitel ve nicel araştırmalarda, görüntü dokümantasyonunda ve yaşam boyu öğrenmede en iyi uygulamaları geliştirmekte, faaliyet konularında yetişkinler veya çocuklar ve gençler için eğitim projeleri düzenlemektedir.
2011 yılından bu yana AdM, yetişkin ve okul eğitiminin dijitalleştirilmesi ve inovasyonu, Avrupa’daki sosyal ve ekonomik kriz, sosyal ve yenilikçi girişimciler ve girişimcilerle işbirliği ile ilgili çeşitli projelerde aktif olarak yer almaktadır ve özellikle, çeşitli sosyal yarışmalarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarını ve çalışanları ulusal ve Avrupa düzeyinde desteklemeye adanmış çeşitli projelerde aktif bir ortaktır.
AdM ve tüm çalışanları, sosyal girişimciler için yeni bir role ilişkin Strazburg Deklarasyonunu imzalamış olup, bu deklarasyonun yenilik, kapsayıcı büyüme ve istihdam için sosyal girişimcileri güçlendirmeye yönelik ilkelerini desteklemektedir. Aslında, Archivio della Memoria, Proje Yöneticisi olarak 4 ücretli personel ve temel faaliyetleri destekleyen çeşitli sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci işbirlikçi tarafından desteklenmektedir.