CSI - CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD
Kıbrıs
About Me

Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI), yerel, ulusal, bölgesel ve küresel kuruluşlarda olumlu bir değişim yaratabilecek sosyal inovasyonu teşvik etmeye odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme kuruluşudur. Bu kuruluşlar arasında hükümetler, yerel idari kurumlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve eğitim kurumları yer almaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir. CSI ekibi açık fikirli, tam donanımlı araştırmacılar, girişimciler, proje yöneticileri, eğitmenler ve Bilgi Teknolojileri uzmanlarından oluşmaktadır. CSI, sosyal ihtiyaçları belirleme, düzeltilmiş girişimler tasarlama ve uygulama ve sürdürülebilir büyüme sağlama kabiliyet ve kapasitesini kapsar. CSI ekibinin uzmanlık alanları geleneksel eğitim ve e-öğrenme, girişimcilik, start-up, yenilikçilik, yaratıcılık, müzakereler, fikri mülkiyet danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk, iş danışmanlığı çözümleri, veri analitiği, bilgi teknolojileri, proje yönetimi, proje değerlendirme hizmetleri, ürün doğrulama, eğitim ve bilgisayar oyunlarıdır. CSI, akademik kurumlar, BT şirketleri, kamu hizmetleri, uluslararası kuruluşlar, start-up’lar ve kamu hizmetlerini içeren geniş küresel ağından bilgi birikimi ve beceriler almaktadır.