ProEduca z.s
Çekya
About Me

ProEduca z.s. eğitimde inovasyon ve okullara ve eğitim alanında kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek hizmetleri (özellikle eğitim personeli ve gençler için eğitim) sağlama konusunda uzmanlaşmış profesyonel öğretmenlerden oluşan özel bir dernektir. ProEduca, son 12 yılda eğitim sisteminin iyileştirilmesini amaçlayan 25’ten fazla farklı proje üzerinde çalışmıştır. Bu projeler, yenilikçi öğretim yaklaşımlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, müfredat değişikliği ve belirli hedef gruplar için (kıdemli öğrenciler, işsizler, mesleki eğitim öğretmenleri ve eğitmenleri, işverenler, gençler vb) yeni eğitim programlarının oluşturulmasına odaklanmıştır. ProEduca’nın son yıllarda ele aldığı ana konular şunlarla ilgilidir:
Eğitim sunumunun dijitalleştirilmesi
Özellikle mesleki eğitim ve öğretimde öğretmen ve eğitmenlerin mesleki gelişimi
Özellikle mesleki eğitim ve öğretimde öğretmenler için eğitim faaliyetlerinin ve eğitim materyallerinin tasarlanması
Tüm eğitim seviyeleri için BİT eğitiminin geliştirilmesi
çevre ve iklim değişikliği
sürdürülebilir tüketim ve üretim, özellikle döngüsel ekonomi
AB toplumunun, girişimcilerin ve özellikle mesleki eğitim öğretmenlerinin yaşlanan nüfusla ilgili konularda eğitilmesi ve yetiştirilmesi.