Proje Hakkında

R-ValuE (Promoting R-Valuation of second-hand usE)

01/12/2022 – 30/11/2024 (24 ay) tarihleri arasında devam eden bir Erasmus+ KA2 projesidir.

Proje özeti: Genç nesiller geleceğimizdir! Çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilinçli olmak küçük yaşlarda başlar. Çevresel bozulma on yıllar boyunca insan faaliyetlerinden kaynaklanırken, son koronavirüs pandemisi, insan yıkıcı faaliyeti azaldığında çevremizin ne kadar iyi durumda olduğunu açıkça göstermiştir. Ülkeler yeniden açılmaya çalışırken, R-ValuE projesi bu fırsatı iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi modeli (Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ve Çöpe At olumsuz uygulamalar) gibi küresel çevre sorunlarını eğitim ayağına odaklanarak ele almak için kullanmaktadır. R-ValuE, ilk ve ortaokul seviyelerine odaklanan sınıf müfredatlarında sürdürülebilirliği teşvik etmek için öğrenci liderliğinde uygulamalı bir yaklaşım kullanan yenilikçi bir projedir. Projeye dahil olan AB ülkeleri şunlardır: İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Kıbrıs.

Amaçlar

 • Çevresel sürdürülebilirliği okul müfredatına dahil etmek ve çevre üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahip olacak şekilde eğitimlerinin bir ayağı haline getirmek.

 • Çevresel değişimin desteklenmesinde aktif rol alan çok uluslu bir insan topluluğu oluşturmak.

 • Genç nüfusta sürdürülebilirlikle ilgili edinilen bilgi ve davranışsal eylemler arasındaki boşluğu kapatmak.

 • Eğitimin erken aşamalarından başlayarak öğrencilerde çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak.

 • Deneyimsel öğrenmenin eğitimdeki rolünü göstermek için gerçek öğrenci deneyimlerini ve etkinliklerini kullanmak.

 • Altı farklı ülkedeki okullardan öğrenci ve öğretmenleri sınıf dışında aktif eylemde bulunmaya teşvik etmek.

 • İklim değişikliğine karşı politikaları zorlayan sosyal değişimi başlatmak.

 • Öğrencilerin kendi yeşil eğitim oyunlarını yaratmalarını sağlayarak, okul bahçelerini başlatarak, kendi yiyeceklerini yetiştirerek, kompost yaparak, okulda ve evde geri dönüşüm yaparak, yerel bozulmuş alanları restore ederek, 6 AB okulundan öğrenciler tarafından üretilen ve diğerleriyle paylaşılan diğer yenilikçi fikirlerin yanı sıra uygulamalı çevre eğitimini ve önlemeyi teşvik etmek ve katılımcılar için aktif bir öğrenme alanı oluşturmak

İş Paketleri

 • WP1 - Proje Yönetimi

 • WP2 - Yeşil Nedir? Araştırma & Metodolojik e-Kitap

 • WP3 - Sürdürülebilir Uygulamaların Okula Entegre Edilmesi

 • WP4 - "Yeşil Uygulama": Araç Seti ve Pilot Uygulama

 • WP5 - Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik: GOER Platformu

Hedef Kitle

Doğrudan hedef gruplar:
 • Projeye gönüllü olarak katılacak okul öğrencileri ve öğretmenler.
 • Pilot faaliyetlerde yer almak üzere seçilecek katılımcılar.
Dolaylı hedef gruplar:
 • Projeye doğrudan katılmayacak ancak okul müfredatında çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi yoluyla proje sonuçlarından etkilenebilecek okullardan öğrenciler ve öğretmenler.
 • Çoğaltıcı ve değişim aracıları olarak aranan katılımcılar tarafından yaratılan çevresel değişimden faydalanacak olan daha geniş topluluk.
 • Postalar, sosyal medya ve proje web sitesi gibi dijital araçlar kullanılarak çoğaltıcı etkinliklerin tanıtımı yoluyla ulaşılacak bireyler.
 • Aile üyeleri.
 • Eğitim ve sürdürülebilirlik alanındaki politika yapıcılar.
 • Eğitim alanında yetkinliğe sahip kamu yetkilileri.
 • Yükseköğretim kurumları
 • AB genelinde mevcut ve gelecekteki öğrenciler ve eğitimciler.
Paydaşlar:
 • Okullar, gündüz bakım merkezleri, anaokulu merkezleri, gençlik grupları (spor, eğlence, kültürel).
 • STK’lar.
 • Eğitim ve öğretim sağlayıcıları.
 • Hayır kurumları, gönüllü gruplar.
 • Araştırma ve geliştirme merkezleri.
 • Kamu kurumları ve yetkilileri.
 • Bakanlıklar ve Ulusal organlar.
 • Politika yapıcılar (yerel, bölgesel, ulusal)